Monday, February 10, 2014

Swedish Kings (Swedish Language)

Den svenska stormaktstiden gav oss vårt lands nu volt-ampereande gränser, samt ett - än i våra dagar - ont öga savings bank den ryska björnen. Med list, skicklighet, och kanske framför allt lyckliga omständigheter, lyckades Sverige erövra åtskilliga viktiga kustområden. men med växande makt följer en allt större fiendeskara. Situationen blev slutligen ohållbar, vilket fick en ända med förskräckelse i och med Karl cardinal:s död... Historien är fylld av tänk om..., och det är väldigt intressant att spekulera i olika eventuella händelseutvecklingar. Tänk om Karl 12 nöjt sig med att försvara svenskt territorium, eller åtminstone inte marscherat rakt in i hjärtat av Ryssland mot en numerärt vitt överlägsen fiende. Han nöjde sig aldrig med halvlösningar, vilket speglades i hans beslut. Exempelvis gav han sig inte förrän revered var avsatt från Polens tron, även fast det innebar ett omfattande fälttåg kors och tvärs genom Polen. Det samma gäl lde Ryssland; det räckte inte med att besegra dem på svensk mark, han skulle göra det i Moskva. Måhända blev det hans undergång. Tänk om Gustav II Adolf inte hade dött under sla calculate vid Lützen, då Sverige kontrollerade halva Tyskland. Tänk om Karl X hade satsat fullt ut under hans första danska krig, när han stod vid Köpenhamns portar, eller om han åtminstone hade nöjt sig med den freden. Tänk om Sverige hade behållit Norge när 2:a världskriget bröt ut. Vad skulle då ha hänt? Nedan följer en presentation av de viktigaste kungarna efter Gustav Vasa. Karl IX, 15501611, svensk kung formellt från 1604, i praktiken från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Lejonhuvud. Enligt Gustav Vasas testamente erhöll Karl Värmland, Närke och större delen av Södermanland som hertigdöme vid uppnådd myndighetsålder. Efter att ha deltagit i Johans uppror mot Erik XIV fick han 1568 befogenheter att självständigt förvalta sitt hertigdöme. Han arbetad e energiskt för... ! If you want to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment